Welbevinden en betrokkenheid : klasoverstijgende projecten


Regelmatig organiseert de school klasoverstijgende projecten waarbij samenwerking centraal staat.

  • Kunstproject
  • Totaalspektakel ‘De Waanzinnige Boomhut’
  • Dierendag (traditionele en muzische versie)
  • Grootouderfeest
  • Vriendschapsweek
  • 1 september of startweek schooljaar
  • opendeurdag met themaweek
  • Kerstmarkt
  • Bosklas
  • Inleefproject

In deze projecten vullen groot en klein elkaar aan. Kinderen oefenen ondertussen hun sociale en communicatieve vaardigheden. Ze leren dat deze noodzakelijk zijn om projecten te realiseren en mooie eindresultaten te bekomen.

Leefwereld, ervarings- en belevingswereld van het kind
In de klas vertrekken we heel vaak vanuit de leefwereld van de kinderen. Zo ontstaan er tal van projecten waar langere tijd rond gewerkt wordt (2 tot 3 weken).
Kinderen worden gestimuleerd vanuit hun eigen kennen en kunnen. Op een natuurlijke en betekenisvolle manier benutten ze verschillende vaardigheden, leren ze samenwerken en hun talenten en mogelijkheden ontdekken en uitbreiden.
Actuele projecten: EHBO, Fairtrade, Artsen Zonder Grenzen, groen in onze school, verkeerseducatie, veilig gamen en gebruik van sociale media …Het doel is steeds dat kinderen een transfer kunnen maken tussen de leerstof op school en hun leefwereld.


Geho

Schoolstraat 9
8830 Hooglede
directeur: Annick Cornette

Contact

tel.: 051205381
fax: 051/204499
directie@geho.be