Privacyverklaring leerlingen en oudersInhoud
1 Identiteit
2 Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
3 Rechtsgrond.
3 Rechten van [leerlingen en ouders, cursisten]
4 Bewaarperiode
5 Vertrouwelijkheid
6 Overmaken aan derden
7 Functionaris gegevensbescherming
8 Meer weten
9 Wijziging privacyverklaring

 

 

Datum laatste aanpassing: 14/11/2019

Gemeentebestuur Hooglede heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten in de gemeentelijke basisschool Hooglede.

2     Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs;
 • de leerlingenadministratie;
 • de leerlingenbegeleiding;
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit door de school;
 • de facturatie;
 • de ontwikkeling van een beleid;
 • de naleving van andere wet- en regelgeving;
 • het behandelen van geschillen;

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

 • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

Stuur daarvoor een e-mail naar secretariaat@geho.be.

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden uw gegevens niet    langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.

 

5     Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan het begeleidend CLB, het ondersteuningsnetwerk, het Ministerie van Onderwijs en Vorming, onze softwareleveranciers en andere partners.

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming.
Hij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.
 
Hier vind je de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming: C-smart (met als intern contactpersoon Andranik Grigoryan)
Andranik.grigoryan@c-smart.be
 
Elke onderwijsinstelling beschikt ook over een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de functionaris gegevensbescherming.
 
Hier vind je de contactgegevens van het aanspreekpunt: de schooldirectie.
 
                         directie@geho.be

8     Meer weten

Voor mee info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be/en https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.
Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.


Geho

Schoolstraat 9
8830 Hooglede
directeur: Annick Cornette

Contact

tel.: 051205381
fax: 051/204499
directie@geho.be