Partners : Gemeente Hooglede


https://www.hooglede.be

 • Met onze schepenen (onderwijs, openbare werken, informatie, kind – en jeugdzaken, …) en met onze burgemeester, die het hoofd is van ons schoolbestuur bv. Bezoek gemeentehuis, verkiezingen in de klas
 • Met vaklui van de technische dienst en met de financiële dienst
 • De bibliotheek en Trimard
 • De dienst Vrije Tijd voor reservaties en voorstellingen
 • De Sportdienst (organiseren Vlaamse veldloopdag, sportdag…) voor sportieve impulsen.
 • Huis van het Kind: huiswerkbegeleiding
 • Het Woonzorgcentrum Ter Linde en de serviceflats
 • De lokale politie en de politiezone RIHO
  • Aanbod rond verkeersveiligheid 
  • fietscontrole en -registratie fietsers lagere school
  • Voetgangersexamen vierde leerjaar
  • fietsexamen zesde leerjaar
  • bij verontrustende meldingen of risicosituaties
  • overleg en verkeersacties voor een veilige schoolomgeving
  • begeleiding bij optocht of stoet
 • De school gaat op bezoek bij de brandweer, naar de dokter, naar de lokale winkel of supermarkt.  
 • De brandweer komt op bezoek in de school voor brandoefeningen met rook, waarbij met leerlingen, ouders of leerkrachten die vrijwillig ’s avonds meewerken. Ook reanimatie en AED komt aan bod op deze avonden

Geho

Schoolstraat 9
8830 Hooglede
directeur: Annick Cornette

Contact

tel.: 051205381
fax: 051/204499
directie@geho.be