Partners : belang van samenwerking


' Leren doe je niet alleen! '

De school wil een veilige haven zijn voor de kinderen. De school is geen eiland.
In heel diverse omstandigheden, vanuit verschillende vragen of noden, bouwt de school aan vele bruggen. Samenwerking met het woonzorgcentrum of met de serviceflats (dementieproject, bewegingsspelen, met vrijwilligers uit Dominiek Savio (lezen, spelen, …) of eigen buurt (secretariaatsmedewerker op vrijdag), met lokale of duurzame handel (bv. fruitboer, Fairtrade) leert de kinderen verder kijken dan hun neus lang is.
Ze leren anderen helpen en leren dat dit een fijn gevoel geeft. Ze leren ook hulp vragen en hulp aanvaarden, rustig en geduldig omgaan met anderen.
Kinderen kijken uit naar deze ontmoetingen, leren sociaal functioneren in een diverse samenleving en leren - zonder hierbij stil te staan - ontzettend veel bij. Ze ontwikkelen burgerzin, een duur woord waar een klein gebaar vaak veel meer zegt.
We willen dat onze kinderen opgroeien en zich ontwikkelen in een open relatie met anderen.
Hierbij leren ze hoe ze respect kunnen tonen voor anderen, die misschien anders zijn of beperkingen hebben.
Uiteindelijk leren ze ook hun eigen grenzen te verleggen en zelf nieuwe ontmoetingen aan te gaan.

De school stelt zich open voor stageprojecten, voor buitenlandse stagiairs, voor stagiairs of medewerkers met een beperking. Een stagiair met autisme deed een lange stage in de kleuterklas, een stagiair met een fysieke beperking kwam wekelijks lezen met het 1ste leerjaar.
De school zet zich actief in om hen vriendelijk te ontvangen en zo gepast mogelijk te begeleiden.
De school werkt samen met auteurs of tekenaars van kinderboeken, organiseert muzische workshops (dans, film, …).
De school werkt regelmatig samen met andere scholen en instellingen, zoals Dominiek Savio (school voor kinderen en jongeren met een beperking), het Woon- en zorgcentrum Ter Linde, secundaire scholen, …

Voorbeelden: - vriendschapsweek – goede doelen (Hachiko, Haiti, Music for Life, kerstmarkt, Koffiestop, Oxfam Wereldwinkel…)

Geho

Schoolstraat 9
8830 Hooglede
directeur: Annick Cornette

Contact

tel.: 051205381
fax: 051/204499
directie@geho.be