Levensbeschouwelijke vakken : Niet-confessionele zedenleer


Niet-confessionele zedenleer (NCZ) is het levensbeschouwelijk vak dat de principes van het vrijzinnig humanisme in de praktijk brengt.
NCZ begeleidt de leerlingen op hun weg naar volwassenheid zonder beroep te doen op een godsdienst of dogma’s.
Via een onderzoekende en kritische houding komen de kinderen tot zelfstandig en autonoom denken en handelen.
NCZ wil de kinderen vormen tot tolerante mensen met zin voor verantwoordelijkheid en samenwerking, tot mensen die graag en actief participeren in een open en pluralistische samenleving.
De kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgen de kans om deel te nemen aan het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd.
Tijdens deze feesten beklemtonen we de overgang naar een nieuwe levensfase en neemt het kind afscheid van zijn respectievelijke kleuter- of kinderjaren.

Geho

Schoolstraat 9
8830 Hooglede
directeur: Annick Cornette

Contact

tel.: 051205381
fax: 051/204499
directie@geho.be