Innovatie en informatica : ontwikkelingen en opleiding


De wereld draait door, in elk geval, de tijd staat niet stil!
De school heeft grote aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en processen.
In het basisonderwijs leren kinderen vooral lezen, schrijven en rekenen. De wijze waarop kinderen leren is verschillend. Auditieve of visuele hulp helpt kinderen om hun eigen leerstijl te gebruiken en te ontwikkelen.
Middelen zoals het digibord, de computer, laptop of tablet en een digitaal fototoestel helpen kinderen leren. Er zijn veel hulpmiddelen en maatwerk is mogelijk.
Leerkrachten, directie en administratie geloven in opleiding en nascholing, leren is levenslang willen en kunnen leren. Een echte professional weet ook wat hij of zij minder goed kan, durft hulpvragen stellen en op zoek gaan naar een expert of mentor die oplossingen kan aanreiken. Dit kan zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Geho

Schoolstraat 9
8830 Hooglede
directeur: Annick Cornette

Contact

tel.: 051205381
fax: 051/204499
directie@geho.be