Vrije dagen

Maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5 november 2017 - herfstvakantie

Maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018 - kerstvakantie

Maandag 29 januari 2018 - vrije dag

Maandag 12 februari 2018  t.e.m. zondag 18 februari 2018 - krokusvakantie

Woensdag 14 maart 2018 - pedagogische studiedag

Maandag 2 april 2018  t.e.m. zondag 15 april 2018 - paasvakantie

Maandag 30 april 2018 - vrije dag

Dinsdag 1 mei 2018 - feestdag

Dinsdag 8 mei 2018 - pedagogische studiedag

Donderdag 10 mei 2018 - feestdag

Vrijdag 11 mei 2018 - brugdag

Maandag 21 mei 2018 - feestdag